THE VILLAGE
THE VILLAGE

       PROJEKTET

Långsjö teater kommer under de närmsta två åren att utforska hållbara framtidsscenarion i en högteknologisk värld, i projektet The Village.


Vi kommer att arbeta med medborgardialoger, arrangera hantverk-och odlings workshops för allmänheten, anordna en framtidshelg med fokus på hållbarhet och forskning och tillslut skapa scenkonstverket The Village på Salong Central i Gnesta under hösten 2025. 


       VERKET

Uppsättningen “THE VILLAGE” ska bli ett multidisciplinärt sceniskt verk där cirkus, dans och teater manifesterar ett hållbart framtidsscenario där högteknologiska och traditionella odlings-, bygg-och hantverksmetoder möts i ett interaktivt rum. Publiken kan röra sig fritt i utrymmen precis som på en konsthall och kan påverka handlingen och utformningen av det framtida samhället som radikalt utövar demokrati.

         FRAMTIDSVERKSTAD?

Framtidsverkstad som metod utvecklades av den tyske pedagogen Robert Jungk på 50-talet, i en efterkrigstid där människorna behövde bygga upp samhället på nytt, både fysiskt men även ideologiskt. Vi tänker att vårt projekt tar avstamp i en liknande utgångspunkt; vi behöver tänka nytt, på annat sätt och bygga gemensam vision med civilsamhället.

Framtidsverkstad är en pedagogisk metod, ett arbetssätt, för att få fram konkreta idéer och visioner. Metoden har en arbetsform med tydlig inramning som skapar både frihet och trygghet som också använder lust och kreativitet som drivkraft. I The Village har Magdi Beky W anpassat metoden utifrån vilka personer  och förutsättningar som finns i gruppen det aktuella tillfället. 


I nuläget planerar vi minst 3 olika tillfällen och kommer att dokumentera och samla in alla möjliga material som produceras på möten och som senare ska användas som inspiration till verket THE VILLAGE.